browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: 2012 tips aanbranden kool deksel vuur

Voorkom aanbranden van je eten in een Dutch Oven…

Op de plekken waar de gloeiende kool de pan raakt zal intense hitte worden doorgeven naar de inhoud van de pan, waardoor je een grote kans hebt om verbrand eten te maken. Zorg er daarom voor dat de gloeiende kooltjes je Dutch Oven naderen maar net niet aanraken. En net zo belangrijk: let er bij … Continue reading »

Categories: Dutch Oven Tips | Tags: | Leave a comment