browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: aanmaken

Tondel/vuur starter nodig?

Tondel Tondel is een licht ontvlambaar materiaal wat in staat is te ontbranden of gaan gloeien met behulp van een vonk. Het is de eerste stap van vuurmaken waarmee je het aanmaakhout (Engels: Kindling) doet ontbranden. omdat tondel erg belangrijk is bij het vuurmaken wordt het vaak van tevoren verzameld, bewerkt en meegenomen in een … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , | Leave a comment